X. eLearning fórum


Plenáris ülés

2009. november 11. (szerda, délelőtt)
8.30-9.30Regisztráció
9.30-9.35

Megnyitó

Köszöntő - Zárda Sarolta - SZÁMALK

 

Székely Judit szakállamtitkár – Szociális és Munkaügyi Minisztérium

9.35-9.55Nemzetközi trendek és perspektívák
Szűcs András – Műegyetemi Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ
9.55-10.15 7 év 10 eLearning Fórum
Simonics István – BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ
10.15-11.00

Az eLearning technológiai támogatása a felsőoktatásban - kerekasztal
Moderátor: Kaszai Pál – GDF

Résztvevők: Fauszt Zoltán – Neptun, Rós László – ETR, Budai Attila – ILIAS, Papp Gyula – Moodle

11.00-11.20Hutter Ottó díj átadása
11.20-11.40Kávészünet
11.40-12.40

Közoktatás

Felvezető előadó és moderátor:
Koplányi Emil és Könczöl Tamás – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Résztvevők:
Horváth Ádám – NFÜ

Felsőoktatás/Szakképzés/Közoktatás

Felvezető előadó:
Sediviné Balassa Ildikó – SZÁMALK  SZKI

és

Forgó Sándor – EKTF

Moderátor: Sediviné Balassa Ildikó – SZÁMALK SZKI

Résztvevők:
Zárda Sarolta – SZÁMALK
Modláné Görgényi Ildikó – NSZFI
Ollé János – ELTE PPK Oktatáselméleti Tanszék
Hartyáni Mária – PROMT Kft.
Nagy Zoltán – Apertus

Felnőttképzés (nyelvoktatás, LLL, digitális írástudás)

Felvezető előadó és moderátor:
Mlinarics József – MATISZ

Résztvevők:
Zachár László – NSZFI
Kálmán Anikó - BME
Kaszai Pál – GDF
Kovács Ilma – BCE
Alföldi István – NJSZT
Hajdú László – HÁPB
Tilesch György – MEFIT
12.40-13.30 Ebédszünet

 

Szekció ülések

2009. november 11. (szerda, délután)
13.30-15.00
S1
Mobil eLearning


Szekciószervező:
Wagner Balázs – MTA SZTAKI

S2
eLearning tartalom
2008-2009 – best practice,
legjobbak a legjobbak között


Szekciószervező:
Kaszai Pál – GDF

S3
Kollaboratív tanulás


Szekciószervező:
Komáromi László – SZÁMALK
15.00-15.15 Kávészünet
15.15-16.45S4
Szórakozva tanulás


Szekciószervező:
Márkus Zsolt – MTA SZTAKI

S2 (folytatás)
eLearning tartalom
2008-2009 – best practice,
legjobbak a legjobbak között


Szekciószervező:
Kaszai Pál – GDF

S3 (folytatás)
Kollaboratív tanulás

Szekciószervező:
Komáromi László – SZÁMALK

Támogatók:
Intel
Microsoft

Szakmai támogatók:
Informatikai Érdekegyeztető Fórum
Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Magyar Innovációs Szövetség
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Szervezők:
Gábor Dénes Főiskola Magyar Távoktatási Alapítvány
Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI)
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt.

 

 

S1 - Mobil eLearning
13.30-13.50

Főző Attila László
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

E-papír az osztályteremben – pilot projekt

Az e-papír pilot projekt célja a nagyközönség számára is elérhető, digitális információ megjelenítésére és kezelésére alkalmas, elektronikus könyv jellegű eszközök kipróbálása a mindennapi oktatásban. Az Educatio Nonprofit Kft. a hazai közoktatási gyakorlatban úttörő pilot projekt formájában, iskolai osztályok bevonásával teszteli az e-papír típusú eszközöket, melyekhez speciális elektronikus tartalmak is kifejlesztésre, illetve beszerzésre kerülnek.

13.50-14.10

Kriván Miklós
Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft. 

Játékos nyelvtanulás diszlexiás gyermek részére mobil eszközökön

Egy EU projekt (CallDysc) keretében (2007-2009) végzett multimédia flash alapú játékos nyelvtanulást segítő programcsomag (8-10 mobil telefonról is futtatható játékprogram) bemutatása. A fejlesztés módszertani és technológiai követelményei,  a kipróbálás tapasztalatai. A játékos tanulás tanártámogató eszközrendszere, egy ehhez kapcsolódó LMS bemutatása (konkrét kísérleti eredményekkel). Mindez többnyelvű (bolgár, angol, román, svéd, welszi, magyar) környezetben.

14.10-14.30

Dankó Sándor
ITware Kft.    

LOGOS – a tanulás a mobilunkkal

A mobiltelefon jelentősége mindennapi életünkben. A LOGOS alapötlete, ennek illeszkedése az élethosszig tartó tanuláshoz és a „mindenütt jelen lévő” mobil telefonhoz. A mobil, mint a LOGOS koncepció egyik végfelhasználói készüléke. A LOGOS projektről és az ITware-ről pár szó.

 14.30-14.50

Vas Réka
Budapesti Corvinus Egyetem    

Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése

Az oktatás/tanulási stratégiák évszázados rendjét az elektronikus hozzáférés alapvetően felborította. A tanuló és a tanár viszonyában a hagyományos lexikális ismeretátadást a facilitálás váltja fel. Az ontológia, mint egy lehetséges tudásreprezentációs módszer, az ismeretek fogalmi rendszerét rögzíti, és egyben vezérli az ismeretmegszerzés folyamatát. Rendszerünkben az adaptív tesztelés az az eszköz, amellyel a tanuló tudáshiányait térképezzük fel, annak érdekében hogy személyre szabott oktatási tervet készíthessünk számára. A szemantikus MediaWiki motorját felhasználva a terv végigvezeti a tanulót a számára releváns ismereteket tartalmazó oldalakon. Ha a tesztet megismétli, kiderül: okosodott-e. A rendszer mobil eLearning környezetben is elérhető. További kísérletek szükségesek annak eldöntésére, milyen változtatásokat kell a mobilizálás miatt végigvinni.

 14.50-15.00Kérdések

 

S3 - Kollaboratív Tanulás
13.30-13.50

Hunya Márta
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Web2-es eszközök a középiskolai tanulásban

A konstruktivista pedagógia szerint a tanuló maga hozza létre tudását, ideális esetben a társakkal való együttműködés során. A tanulást eredményező autentikus tevékenységek tervezése, szervezése és menedzselése többnyire a tanár feladata. Ebben a folyamatban az internet által kínált információk egyszerű fogyasztása és feldolgozása mellett egyre nagyobb szerepet kap a publikálás: a megszerzett tudás prezentálása. Az előadás három olyan, ötórás tanulási folyamat bemutatására koncentrál, amelyekben a tanárok legalább két web2-es eszközt kínáltak fel a tanulói tevékenységek támogatására; ugyanakkor a tanárképzésben és a tanár-továbbképzésben használható új módszert ismertet, amelynek segítségével a tanárok vélhetően könnyebben vállalkoznak az informatikai eszközök tanórai használatára. Ez azért fontos, mert a lehetőségek és a kívánatos mérték messze meghaladja a gyakorlatot.

13.50-14.10

Solymosiné Bakcsi Vera
Katona József Szakképző iskola és Gimnázium

Global Teenager Projekt – nemzetközi virtuális tanulókörök

 1. Mi is az a GTP? (rövid történeti, szervezeti áttekintés)
 2. Kik vesznek/vehetnek részt benne?
 3. Milyen szakaszokból épül fel?
 4. Hogyan és mennyi ideig zajlik egy-egy szakasz?
 5. Milyen eredményekre lehet számítani az oktatás, nevelés során?
 6. Tárgyi, személyi feltételek
 7. Egy GTP tanulói kör munkájának bemutatása - gyakorlatban (a résztvevők tevékeny közreműködésével)
14.10-14.30

Noszkay Erzsébet
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
Balogh Anikó
Gábor Dénes Főiskola

eLearning és az életen át tartó tanulás, andragógiai megfontolásokkal

Ahogy terjed az eLearning "divatja" úgy válik mind nyilvánvalóbbá - használata során - valódi lehetőségeinek terepei és értékei is. Ma már nem kérdés, hogy az egyik nagy alkalmazási terep pl. a felnőtt képzést szolgáló, az életen át tartó tanulás (javarészt iskolarendszeren kívüli) igény-kielégítései. Előadásunkban azokat - az andragógiai szempontból is - kitüntetett kérdéseket, és problémás terepeket vennénk sorba, amelyek - megítélésünk szerint - alapvetően a hátrányos helyzetek leküzdésének lehetőségeiként, eszköztárának gazdagításaképp értékelhetők. Előadásunkban egy- két olyan, gyakorlatban megvalósuló alkalmazásfejlesztést is megemlítenénk, amelyek - megítélésük szerint - hasznos és érdekes példái az előbb említetteteknek.

14.30-14.50

Rési Tibor és Czifra Sándor
Real Contact Kft.

eLearning az egészségügyben

Az eLearning helye és szerepe az egészségügyi továbbképzésben.
Átfogó egészségügyi tudás és eLearning portál (eAkadémia) bemutatása

14.50-15.00Kérdések
15.00-15.15 Kávészünet
15.15-15.35

Létray Zoltán és Földes Zoltán
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tanárképző Tanszék

Kollaboratív tanulás Virtuális Tanulási Környezetben

A virtuális tanulási környezetek (VTK) az információs és kommunikációs technológiák (IKT) által biztosított „hyper-térben” a tanítási-tanulási módszerek új dimenzióit nyitják meg. A ma már elterjedőben lévő „klasszikus” eLearning megoldásokon túlmutatva ezekben a környezetekben az interaktivitás kerül a középpontba. Ez szabadabb, elosztottabb tanulásirányítást jelent, és megteremti a csoportmunka (kooperáció, kollaboráció) on-line ill. mobil lehetőségét. A virtuális tanulási környezetek bevezetése a szakképzésben ugyanakkor módot ad a hagyományos és korszerű oktatási technológiák keretbefoglalására. Az előadás áttekinti a kollaboratív tanulás lehetőségeit, és röviden bemutatja, hogyan ötvözhetők és jeleníthetők meg egy új környezetben a tanítási-tanulási módszer- és eszköztár régi és új (mobil- és internet kommunikáció, fórum, chat, on-line kollaboráció, videokonferencia stb.) elemei a legkorszerűbb info-kommunikációs technológiák eszközrendszerével.

15.35-15.55

Dőri Tibor
Euro-Contact Business School

Virtuális kollaboratív tanulási tér

Az előadás során bemutatjuk a VICADIS projekt tapasztalatait. A projektben 10 európai partner vesz részt. A projekt alapgondolata az, hogy mivel a "digitális" tanulók minden tekintetben másként gondolkodnak, ezért a nekik leginkább megfelelő tanulási környezetet kell megteremteni számukra annak érdekében, hogy eredményesen és hatékonyan tudjanak tanulni. Az előadás bemutatja a digitális kampusz elemeit.

15.55-16.15

Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina
Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Az e-tanár = e-portál közösségi oktatás oldalai: Fórika Moodle és Miskolczi Moodle

Az E-tanár=E-portál tudományos közösség tevékenysége és eredményei.
A tudományos közösség munkájának eredményeképpen az elmúlt évben két oktatónak sikerült az oktatás hatékonyságának növelése érdekében alkalmaznia - a főként eLearning oktatásban használt technikákat - a nappali és levelezős felsőoktatási képzésben.
A Moodle keretrendszer és a Wiziq virtuális óratartási lehetőség alkalmazásának bemutatása.
Fórika Moodle felépítése: előadások, ellenőrző kérdések, megoldásra ajánlott feladatok, tesztek.
Műhelyek, virtuális óra, Wiki és fogalomtár.
Fórum, Chat.
Közösségépítő lehetőségek.
A kurzusok látogatottsága a 2008/2009-es tanévben, tapasztalatok és visszajelzések.

16.15-16.35

Fogarasi István
Pannon Egyetem

A nemzetközi együttműködés jelentősége az eLearning fejlesztésében

A nemzetközi együttműködés fontossága a felsőoktatásban nem új keletű. Az EU-s pályázatok során létrejött nemzetközi konzorciumban számos példa adódott a nemzetközi együttműködések sikereire. Az eLearning fejlesztések kapcsán fokozódik a fontossága a további együttműködés újabb és tágabb dimenzióinak feltárásának. A következő évtizedben várható a globális virtuális campusok számának növekedése és aktivitásuk, minőségi szolgáltatásaik további növekedése, bővülése. Stratégiai szempontok újragondolása ma már nem lehetőség, hanem kényszer. A Pannon Egyetemen az elmúlt félévben nagy jelentőségű kísérleti projekt volt amely során a hazai és a partner ország képzését azonos infrastruktúrán, azonos tartalommal és módszerekkel tanulhattak a hazai és a külföldi diákok.

16.35-16.45Kérdések, Szekció összefoglaló

 

S2 - eLearning tartalom 2008-2009 – best practice, legjobbak a legjobbak között

13.30-13.50

OTP Bank / Neting Informatika Kft.

Vállalatok társadalmi felelőssége; CSR (Corporate Social Responsibility)

13.50-14.10

Eduweb Multimédia ZRt.

Ketten a webkettőn

14.10-14.30

Paksi Atomerőmű Zrt. / Neting Informatika Kft.

Általános tűzvédelem

14.50-15.00Kérdések, válaszok
15.00-15.15 Kávészünet
15.15-15.35

Carnation Zrt.

energiakaland.hu

15.35-15.55

ALEAS Group Kft.

TeljesítményMenedzsment - Vezetőfejlesztő szimulációs e-learning tananyag

15.55-16.15

JACSOMEDIA Kft.

Digitális segédlet Nyomdaipari technológiai ismeretek 1. című tantárgy oktatási anyagához

16.15-16.35

Neting Informatika Kft.

Krízsismenedzsment

16.35-16.45Kérdések, válaszok

 

S4 - Szórakozva tanulás
15.15-13.30

Forgó Sándor
Eszterházy Károly Főiskola

Az új médiumok és a tanulás

A médiumok új generációja/nemzedéke: az Új Média, – amely a tartalmat világhálón, multimédiás megjelenítéssel, interaktívan, egyéni és közösségi cselekvési formákban is feldolgozhatja – eszközrendszerével előállított tartalmak, különböző csatornákon keresztül jutnak el a közönséghez (blog, interaktív televízió, mobiltelefónia, stb.)
Az előadás a médiumok konvergenciája és diverzifikációja révén kialakult Új Média eszköz-nemzedék elméleti és gyakorlati aspektusait kívánja feltárni a neveléstudomány számára.

15.30-15.45

Nagy Regina
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

IKT Műhely - a digitális kompetencia fejlesztése: jó gyakorlatok a tanórán

Az IKT Műhely célja korszerű IKT-eszközök (interaktív tábla, osztálytermi szavazórendszer), tananyagok és taneszközök kipróbálása tanórai gyakorlatban. A munkában résztvevő tanárok – akik különböző felkészültséggel rendelkeztek az IKT eszközök tanórai alkalmazására vonatkozóan – több tantárgyhoz és korcsoporthoz kapcsolódóan készítettek óravázlatokat és a tanórákhoz szükséges elektronikus segédanyagokat.

15.45-16.00

Fekete Zsombor
egyszervolt.hu

Az aprópénzre váltható játékélmény

Az elmúlt egy-másfél év fontosabb edutainment fejlesztéseinek és eredményeinek bemutatása három kiemelt elemzési területem: a Microsoft „Microsuli” programja, a Nintendo „Touch!” sorozata, illetve az Egyszervolt Iskola projekt.

16.00-16.15

Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna
Pető Intézet

Mozgássérültek: Szórakozva sportolni - Sportolva szórakozni

A mozgássérült gyermekek a Pető Intézetben a Wii-Sport és a Wii-Fit használatával igazi sportélményt szerezhetnek. Megismerhetik a sportmozgás örömét. Kipróbálhatják magukat több sportágban is, komoly meccsekkel bizonyítják, hogy a virtuális világban nincsenek akadályok: ép társaiknak méltó ellenfelei lehetnek. Egy éve elkezdett kutatómunkám tudományosan is bizonyította, hogy a játék jótékony hatással a mozgássérült gyermekek pszichés, mentális állapotára, a sportmozgás pedig javítja kondicionális képességeiket és összességében jobb teljesítményre képesek.
16.15-16.30

Dr. Simonics István
Budapesti Műszaki Főiskola

Interaktív digitális televízió alkalmazásának tapasztalatai az ELU projekt alapján

 • Az iDTV alapjai
 • Az ELU projekt célja
 • Projekt feladatok és eredmények
 • A iDTV alkalmazásának tapasztalatai a gyakorlatban
14.50-15.00Kérdések
© 2002-2011 - MTA SZTAKI